การไปทำอุมเราะฮฺ สามารถครองเอียะหฺรอมจากบ้านได้หรือไม่