ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
 
อ.รอซิกีน อีซา และ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความหมายและความสำคัญของวันอะเราะฟะฮฺ, วันอีดิ้ลอัฎฮา, วันตัชรีก
ฮัจญฺครั้งสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ
ขณะที่คุฏบะฮฺบนอูฐ (คุฏบะตุลวะดาอฺ) ท่านนบีได้รับวะฮียฺอายะฮฺสำคัญที่การประกาศความครบถ้วนของศาสนา คือ
5:3 …
นะซีศัตสำหรับผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญฺ
รักษาสุขภาพให้ดี
อย่าเอาสัมภาระไปเยอะ
พยายามอยู่แบบสมถะ
เป้าหมายของชุดอิหรอมคือความเท่าเทียมกัน สวมใส่ง่ายๆ อยู่แบบง่ายๆ มีเพียงหัวใจและอะมั้ลเท่านั้น
เป้าหมายฮัจญ์เหมือนเป้าหมายชีวิตคืออาคิเราะฮฺ
ซิกรุลลอฮฺให้มาก ตั้งแต่ออกเดินทางไปจนกระทั่งกลับ
30- "จงยึดเอามะกอมอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาด"
- มะก่อมอิบรอฮีม
- ประวัติการสร้างและเปลี่ยนกะอฺบะฮฺ
- หะดีษ 395-398 ท่านนบีเข้าไปในกะอฺบะฮฺ
- ท่านนบีทำอะไรในกะอฺบะฮฺ ?
- ละหมาดในกะอฺบะฮฺ จะหันไปางไหน ?

รู้รอบด้าน ตอน ฮัจญ์และอุมเราะฮฺ |13 ก.ย. 62|

จำเป็นแก่มุอฺมินทุกคนจะต้องระลึกอยู่เสมอในขณะที่ปฏิบัติอิบาดะฮฺใด ๆ หรือหลังจากได้ปฏิบัติแล้วว่า อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  จะตอบรับการทำอิบาดะฮฺของเขาหรือไม่?…