1602 เงินฝากของธนาคารอิสลาม แบบมุฏอรอบะฮฺ เงินที่ธนาคารปันผลมาให้ นำไปออกซะกาตได้ไหมและต่างจากดอกเบี้ยอย่างไร

Submitted by dp6admin on Thu, 05/01/2012 - 11:44

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ