1170 ทำงานที่ธนาคารที่ไม่ใช่ของมุสลิม เกษียณแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่ง จะนำเงินก้อนนั้นไปทำฮัจญฺได้หรือไม่