1170 ทำงานที่ธนาคารที่ไม่ใช่ของมุสลิม เกษียณแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่ง จะนำเงินก้อนนั้นไปทำฮัจญฺได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 28/01/2010 - 23:51

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ