ธนาคารอิสลามมีส่วนเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยไหม มุสลิมสามารถเข้าไปทำงานได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sun, 21/02/2010 - 11:59

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ