1586 บริษัทที่สินค้าของเขาหะรอมชัดเจนเช่น เหล้า ธนาคาร ให้สิ่งของที่เขาไม่ใช้แล้วเช่น เก้าอี้ ร่ม

Submitted by dp6admin on Mon, 26/12/2011 - 09:43
คำถาม
บริษัทที่สินค้าของเขาหะรอมชัดเจนเช่น เหล้า ธนาคาร ให้สิ่งของที่เขาไม่ใช้แล้วเช่น เก้าอี้ ร่ม โดยให้เปล่าไม่คิดอะไร เรารับไว้ใช้ได้หรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ