หะล้าล-หะรอม

- เวลาที่(หวังว่า)ดุอาอฺมุสตะญาบ คือ เวลาที่ศึกษาความรู้ศาสนา จากหะดีษ "ความสงบในวงฮะละเกาะฮฺ มะลาอิกะฮฺจะลงมา..." และเวลาฝนตก
- บูรณะมัสจิด - รูปธรรมและนามธรรม
- คนที่ไม่ใช่มุสลิม แต่อยากทำบุญด้วยการสร้างมัสจิด ได้ไหม ?
- ร่วมทำบุญกับต่างศาสนิกได้ไหม ?
-…

ท่านนบีกล่าวว่า "ผู้ใดที่ชอบให้คนลุกขึ้นยืนเคารพเขา ให้เตรียมที่นั่งในนรก" - ลุกขึ้นยืนต้อนรับผู้ใหญ่/ผู้รู้ ได้ - ยืนให้เกียรติญะนาซะฮฺ ได้

จาก "กิตาบุลอิลม บาบ 37"

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 12/10/65

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 12/10/65

- ไม่ควรไปพื้นที่ที่ถูกสาปแช่งหรือลงโทษ เช่น มาดาอินซอลิหฺ (เมืองของชาวษะมู้ด)
- กิตาบุศศ่อลาฮฺ บาบ 53…

ไปได้ แต่ไม่ควรไปพื้นที่ที่มีหลักฐานว่าเคยถูกสาปแช่งหรือลงโทษ เช่น เมืองของชาวษะมู้ด (มะดาอินซอลิหฺ), เด๊ดซี