หะล้าล-หะรอม

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
ในรายการอัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม 22 ก.พ.60
ทาง White Channel

- อาชีพที่ทำไม่ได้ ไม่ว่าจะนอกหรือในเดือนเราะมะฎอน คือค้าขายของหะรอม เช่น กระท่อม กัญชา
- อาชีพที่หะล้าลทุกเวลา เช่น ซ่อมรถ 
- อาชีพที่อาจะมีปัญหาคือ…

ได้ เหมือนมุสลิมะฮฺที่ขายของในตลาด แต่ต้องสำรวมตัว ไม่สร้างฟิตนะฮฺ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 7/12/65

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 7/12/65

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 9/11/65

- ทำได้ ในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับพิธีทางศาสนาหรือความเชื่อ - ถ้าจัดฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม (คริสต์มาส) ทำไม่ได้

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 23/12/65

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 9/11/65