- ประกาศ -

แถลงการณ์หมายเลข 4306 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1443

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 (ซึ่งตรงกับ 29 จุมาดัลอูลา 1443) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ทั้งในและต่างประเทศ  ดังนั้น วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 จึงเป็นวันที่ 30 จุมาดัลอูลา 1443 และ วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 1 เดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1443

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


tags: คุฏบะฮฺวันศุกร์โรคระบาด

หน้าหลัก