หัวข้อ 6 กิตาบุลฮัยฎฺ(ประจำเดือน,5)

Submitted by dp6admin on Tue, 02/03/2021 - 15:17

อธิบายหะดีษ เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ : หัวข้อ 6 กิตาบุลฮัยฎฺ(ประจำเดือน)

เอกสารประกอบการบรรยาย : 01_54495-sahih-bukary-ktb6.pdf

صحيح البخاري : كتاب الحيض | Sahih al-Bukhari » Menstrual Periods

ครั้งที่ บาบ(หัวข้อ)    
1 1-2

1- ประจำเดือนเริ่มอย่างไร
2- หญิงที่มีประจำเดือน(ฮาอิฎ)ล้างศีรษะของสามีหรือหวีผมให้

 
2 3-6

3- การที่ผู้ชายได้อ่าน(อัลกุรอ่าน)บนตักภรรยาขณะที่มีประจำเดือน
4- ผู้ที่เรียกเฮฎ(ประจำเดือน)ว่า นิฟาส
5- การสัมผัสหญิงที่มีประจำเดือน
6- สตรีที่มีประจำเดือนให้ละทิ้งการถือศีลอด

 
3 7-12

7- ผู้มีเฮฎจะปฏิบัติศาสนกิจของอุมเราะฮฺและฮัจญ์ได้ทั้งหมด ยกเว้นฏ่อว้าฟ
8- อัลอิสติฮาเฎาะฮฺ(เลือดเสีย)
9- ล้างเลือดประจำเดือน(อย่างไร)
10- การอิ๊อฺติก๊าฟของหญิงที่มีเลือดเสีย
11- สตรีที่มีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดประจำเดือน จะละหมาดได้หรือไม่
12- เครื่องหอมสำหรับสตรีตอนที่อาบน้ำจากเลือดประจำเดือน

 
4 13-18

13- สตรีเช็ดส่วนที่โดนเลือดประจำเดือน เมื่อฮัยฎฺหมดแล้ว และจะอาบน้ำอย่างไร,
เอาผ้าใส่น้ำหอมเช็ดส่วนที่โดนเลือดฮัยฎฺ
14- การล้างเลือดฮัยฎฺ
15- ผู้หญิงมีฮัยฎฺจำเป็นต้องแกะมวยผมและหวี ในการอาบน้ำฆุสลฺหรือไม่
16- สตรีแกะผม(เปียหรือมวยผม)เมื่ออาบน้ำฆุสลฺหมดประจำเดือน
17- เป็นรูปร่างแล้ว ถูกสั่งไม่ให้เป็นรูปร่าง
18- หญิงมี ปจด จะประกอบพิธีฮัจและอุมเราะฮฺอย่างไร

 
5 19-30 (จบ)

19- เมื่อเลือดประจำเดือนหมดสิ้น
20- ผู้มี ปจด ไม่ต้องชดใช้การละหมาด
21- นอนกับสตรีที่มี ปจด.ได้มั้ย
22- สตรีบางคนมีเสื้อสำหรับช่วงมีประจำเดือน อื่นจากเสื้อสำหรับช่วงสะอาด
23- สตรีมีประจำเดือนให้ปรากฏตัวในที่ละหมาดอีด เพื่อฟังดุอาอฺของมุสลิมีน แต่ต้องแยกตัวออกจากมุศ็อลลา
24- ถ้าผู้หญิงมี ปจด เดือนเดียว 3 ครั้ง และเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องเชื่อสตรีในเรื่องประจำเดือนและการตั้งครรภ์
25- น้ำเหลือง น้ำขุ่นๆ ในวันที่ไม่ใช่ประจำเดือน
26- เส้นเลือด เลือดเสีย
27- สตรีมีประจำเดือน หลังจากฏอว้าฟอิฟาเฎาะฮฺ(ฏอว้าฟฮัจญฺ)
28- ผู้หญิงที่มีเลือดเสีย สะอาดแล้ว(จะทำอย่างไร)
29- ถ้าสตรีที่ตั้งครรภ์หรือคลอด แล้วเสียชีวิต (อาจจะมีเลือดนิฟาส) จะละหมาดญานะซะฮฺอย่างไร
30-

 

 

WCimage
อธิบายหะดีษ เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ : หัวข้อ 6 กิตาบุลฮัยฎฺ(ประจำเดือน)