กิตาบุลฮัยฎฺ(ประจำเดือน) 3 (บาบ 7-12)

Submitted by dp6admin on Sat, 20/03/2021 - 15:34
หัวข้อเรื่อง
7- ผู้มีเฮฎจะปฏิบัติศาสนกิจของอุมเราะฮฺและฮัจญ์ได้ทั้งหมด ยกเว้นฏ่อว้าฟ
8- อัลอิสติฮาเฎาะฮฺ(เลือดเสีย)
9- ล้างเลือดประจำเดือน(อย่างไร)
10- การอิ๊อฺติก๊าฟของหญิงที่มีเลือดเสีย
11- สตรีที่มีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดประจำเดือน จะละหมาดได้หรือไม่
12- เครื่องหอมสำหรับสตรีตอนที่อาบน้ำจากเลือดประจำเดือน
วันที่บรรยาย
4 ชะอฺบาน 1442
วันที่บรรยาย
ความยาว
78.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

- สรุป 304 ความพร่องของสตรีในด้านศาสนาและสติปัญญา เนื่องจากมีช่วงที่มีเลือดสตรี ไม่ละหมาด แต่ไม่ได้หมายความว่าด้อยในเรื่องผลบุญ แต่จะมีหน้าที่ในด้านอิบาดะฮฺน้อยกว่าผู้ชาย

7- باب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
7- ผู้มีเฮฎจะปฏิบัติศาสนกิจของอุมเราะฮฺและฮัจญ์ได้ทั้งหมด ยกเว้นฏ่อว้าฟ
- อ่านอัลกุรอ่านได้หรือไม่ ?

8- باب الاِسْتِحَاضَةِ
8- อัลอิสติฮาเฎาะฮฺ (เลือดเสีย
 

306 ฟาติมะฮฺบอกกับท่านนบีว่า ฉันมีเลือดออกตลอดเวลา ไม่หยุดเลย (นางเข้าใจว่าเป็นฮัยฎฺ) ฉันจะต้องทิ้งละหมาด(ตลอดเลย)กระนั้นหรือ
ท่านนบีบอกว่า นั่นคือเส้นเลือด(เลือดเสีย)มิใช่ประจำเดือน ถ้าช่วงเวลาของฮัยฎฺหมดไปแล้ว ให้ล้างเลือดออกแล้วจงละหมาด

9- باب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ
9- ล้างเลือดประจำเดือน(อย่างไร)

สรุป หญิงที่มีเลือดเสียทำได้ทุกอย่าง ทั้งละหมาด ฏ่อว้าฟ ฯลฯ เพราะไม่ใช่หญิงที่มีประจำเดือน
หญิงที่มีเลือดออกหลายวัน เมื่อหมดช่วงประจำเดือนแล้ว ให้อาบน้ำยกหะดัษ(ญะนาบะฮฺ) และต้องอาบน้ำละหมาดทุกเวลาละหมาด ที่ดีที่สุดที่ท่านนบีบอกคือ ให้อาบน้ำชำระร่างกายทุก 2 วักตู เช่น อาบน้ำแล้ว ละหมาดซุฮรฺท้ายเวลา และละหมาดอัศริต้นเวลาต่อไปเลย

10- باب الاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ
10- การอิ๊อฺติก๊าฟของหญิงที่มีเลือดเสีย

11- باب هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ
11- สตรีที่มีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดประจำเดือน จะละหมาดได้หรือไม่
 

12-باب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ
12- เครื่องหอมสำหรับสตรีตอนที่อาบน้ำจากเลือดประจำเดือน
 

 

 

WCimage
กิตาบุลฮัยฎฺ(ประจำเดือน) 3