ตัฟซีรซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ

อธิบายความหมายซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

  • สไลด์ภาษาอาหรับพร้อมความหมายภาษาไทยชุดที่ 1 (อายะฮฺที่ 1-50)