1830 การทำความดีในเดือนรอมฎอนเพื่อลบล้างความผิดในอดีตจะรวมถึงความผิดที่ร้ายแรง...

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:09
คำถาม
การทำความดีในเดือนรอมฎอนเพื่อลบล้างความผิดในอดีตจะรวมถึงความผิดที่ร้ายแรง(ทำร้ายคนจนกระทั่งเสียชีวิต)ด้วยหรือไม่?

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ