1708 เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนจะไม่ถูกสอบสวน จริงหรือ ?

Submitted by admin on Sun, 18/06/2017 - 23:08
คำถาม
เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนจะไม่ถูกสอบสวน จริงหรือ ?
ตายแบบไหน ไม่ถูกสอบสวน ?
การสอบสวนหรือฟิตนะฮฺในกุโบร์มีอะไรบ้าง ? 3 คำถามในกุโบร์ ?

คำตอบ

ผู้ตอบ : เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
วันที่ตอบ : 23 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)
http://www.islaminthailand.org/dp6/forum/1759

วันที่ตอบ