1087 รอมฎอนกับการเตาบะฮฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 18/04/2009 - 18:34
คำถาม
อยากให้กล่าวถึง "รอมฎอนกับการเตาบะฮฺตัว" หรือเชคมีข้อแนะนำอย่างไรสำหรับคนที่อยากจะยึดเอารอมฎอนนี้เป็นการเตาบะฮฺตน เพื่อให้เป็นการเตาบะฮฺที่ยั่งยืนตลอดไป อินชาอัลลอฮฺ
คำตอบ