เตาบะฮฺ

บ่าวที่ทำบาป แล้วเตาบัตต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺให้อภัยแล้วเขาก็กลับไปทำบาปอีก เตาบัตอีก ซ้ำๆแบบนี้ อัลลอฮฺก็ยังคงให้อภัย
- เนื้อหาโดยรวมของซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ
- เนื้อหาคล้ายอันฟาล (อันฟาลมาหลังสงครามบัดร ซึ่งเป็นสงครามแรก (ปีที่ 2) เนื้อหาเน้นศัตรูภายนอก)
- อัตเตาบะฮฺประทานลงมา(ทั้งซูเราะฮฺ) หลังสงครามตะบู๊ก (สงครามสุดท้าย หลังพิชิตมักกะฮฺ (ปีที่ 9) ยกทัพไป แต่ไม่ได้ทำสงคราม)…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 24/8/65

หะดีษ 41
นบีบอกว่า "ถ้าบ่าวของอัลลอฮฺได้รับอิสลามแล้ว และอิสลามของเขาดีงาม (คือสมบูรณ์, ไม่มีสิ่งใดบกพร่อง) ความผิดในอดีต อัลลอฮฺจะลบล้างให้ทั้งหมด ภายหลังจากนั้น(เมื่อได้รับอิสลามแแล้ว ถ้าทำความดีความชั่ว) ก็จะมีกติกาที่ยุติธรรม คือทำดีนับเป็นสิบถึงเจ็ดร้อยคะแนน…
- ท่านนบีไม่เคยชี้ว่าใครเป็นมุนาฟิก แต่บอกไว้กับฮุซัยฟะฮฺ อิบนุลยะมาน เท่านั้น เพราะมีมาตรการที่ต้องปฏิบัติกับมุนาฟิก
- ฮาฏิ๊บ อิบนุ อบีบัลตะอะฮฺ บอกความลับของมุสลิมแก่ชาวมักกะฮฺ
- คนดีจะรักษาบุญ เลี่ยงบาป และกลับเนื้อกลับตัว,
- การปฏิบัติต่อมุสลิมต่างทัศนะ (เช่น อะชาอิเราะฮฺ…

ความเสียใจคือการ #เตาบะฮฺ (กลับเนื้อกลับตัว)
ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 24/8/65

- บาปของบ่าวใหญ่โตแค่ไหน อภัยโทษของอัลลอฮฺจะใหญ่กว่า บาปของมนุษย์ทั้งหมดย่อมเล็กกว่าอภัยโทษที่มี ณ อัลลอฮฺตะอาลา – มุมมองนี้ต้องจำไว้ให้ดี ถ้าเห็นคนทำชั่วเยอะแล้วสิ้นหวัง หะดีษนี้ให้กำลังใจ ให้เริ่มชีวิตใหม่ เหมือนเรื่องคนที่ฆ่า 99 คน แล้วเตาบัต
- หะดีษเศาะฮี้ฮฺ (รายงานเฎาะอีฟนิดนึง…
"พึงรู้เถิดว่าพวกเจ้านี้แหละได้เถียงแทนพวกเขากันในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ แล้วใครเล่าที่จะเถียงกับอัลลอฮฺแทนพวกเขาในวันกิยามะฮ์ หรือว่าใครเล่าจะเป็นผู้รับมอบหมายให้คุ้มครองรักษา"
- วันกิยามะฮฺไม่มีใครช่วยใครได้ นัฟซีนัฟซี ตัวใครตัวมัน เถียงแทนกันไม่ได้
-…