ไตปลาที่ไม่ได้ล้างเลือดออกแล้วเอาไปดอง จะนำมารับประทานได้หรือไม่ (ตั๊กแตน, ปลา, ม้าม, ตับ)