จงอย่าแย่งผลประโยชน์กัน(อย่าหลอกลวงกัน)

จงอย่าแย่งผลประโยชน์กัน(อย่าหลอกลวงกัน)

Submitted by dp6admin on Sat, 18/02/2023 - 15:26
หัวข้อเรื่อง
- มารยาทในการค้าขาย
(( ولا تناجَشوا )) : “จงอย่าแย่งผลประโยชน์กัน(อย่าหลอกลวงกัน)”
- ดุอาอฺจากท่านนบี -
رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى))
อัลลอฮฺได้โปรดเมตตาบ่าวของพระองค์ที่มีความอ่อนโยน(นอบน้อม) เมื่อเขาขาย เมือเขาซื้อ และเมื่อทวงสิทธิ์(เกี่ยวกับการค้าขาย)
- ท่านนบีห้าม “อันนัจญชฺ”

สะลัฟบอกว่า อันนาญิชุ – การต่อราคาเพิ่มโดยไม่มีเจตนาซื้อสินค้า เปรียบเสมือนคนกินดอกเบี้ย คนทรยศ(คออิน)
อับดุลบัรกล่าวว่า  มีอิจญฺมาอฺว่าคนที่ทำเช่นนี้ถือว่าเป็นคนฝ่าฝืน(ทำบาป) หากเขาทำโดยรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดี
อันนัจญชฺ – กระตุ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความเฉลียว อุบาย หลอกลวง; นาญิช - คนที่ซื้อขายแบบหลอกลวงแบบนี้
"ใครที่หลอกลวงเรา ไม่ใช่พวกเรา การวางอุบายและการหลอกลวง อยู่ในนรก"
ห้ามปกปิดข้อตำหนิของสินค้า, ปนของดีกับของเลว แล้วไม่บอกว่ามีของไม่ดีอยู่, หลอกคนซื่อ
อบุลอะตาฮิยะฮฺ - ดุนยาไม่มีค่าถ้าไม่มีศาสนา และศาสนาไม่มีค่า ถ้าไม่มีจริยธรรม, แท้จริงการหลอกลวง(วางอุบาย)นั้นอยู่ในนรก ซึ่งมันเป็นลักษณะของผู้สัปปลับ(กลับกลอก)
 

จาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 180 (หะดีษที่ 35/2)"

ความยาว(นาที)
42 นาที
วันที่