ค้าขาย

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 2 (อายะฮฺ 1)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 20:09
หัวข้อเรื่อง
บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงรักษาบรรดาสัญญา ให้ครบถ้วนเถิด,
ชนิดต่างๆ ของสัญญา, โทษของการผิดสัญญา, บัยอะฮฺอามมะฮฺ/คอศเศาะฮฺ, สัญญาซื้อขาย, สิทธิของคู่สัญญาซื้อขาย,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

1703 การขายตรง (เป็นตัวแทนจำหน่าย รับของมาขายต่อเป็นทอดๆ) ถูกหลักการอิสลามหรือไม่ ?

Submitted by admin on Wed, 01/03/2017 - 21:05

คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ในรายการ อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม 22 ก.พ.60 ทาง White Channel

https://youtu.be/SU_bhmuJ0EM

1702 มุสลิมขายของออนไลน์ได้หรือไม่ ?

Submitted by admin on Wed, 01/03/2017 - 21:03
คำถาม
ขายของทางอินเตอร์เน็ต แบบไหนทำได้, การเป็นตัวแทนขายโดยไม่มีของในมือ ได้หรือไม่ ? การซื้อขายสินค้าที่ไม่เห็นตัวสินค้า แต่ระบุลักษณะชัดเจน (บัยอุสสะลัม)

คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ในรายการเยาวชนแห่งสัจธรรม ทาง White Channel วันที่ 26 ก.พ.60https://youtu.be/mWQobKM6lgE

 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 225 (หะดีษที่ 45/1)

Submitted by admin on Fri, 13/05/2016 - 22:14
หัวข้อเรื่อง
สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ค้าขาย, สิ่งที่นิยมค้าขายในยุคญาฮิลียะฮฺที่อิสลามห้ามค้าขาย, สำนวนอรับที่ใช้ในการถ่ายทอดหะดีษ (หัดดะษะนี/นา, กะตะบะอิลัยยะ,...); การหมักผลไม้ให้เป็นสุรา/น้ำส้มสายชู, อัลกอฮอล์ไม่นะญิส,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On