ห้ามก่อความเสียหายในการค้าขาย

ห้ามก่อความเสียหายในการค้าขาย

Submitted by dp6admin on Sun, 10/02/2019 - 15:31

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
อธิบายหะดีษ 32 (( لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ))
“ไม่มีความเสียหายใดๆ (คือไม่อนุญาตให้ก่อความเสียหายใดๆ) แก่ผู้อื่น และไม่มีความเสียหายซึ่งกันและกัน”

- การก่อความเสียหายในเรื่องการซื้อขาย -
หะดีษที่นบีห้ามซื้อขายในกรณีที่มีความจำเป็น โดยข่มเหงผู้ซื้อหรือผู้ขาย ฉวยโอกาสความจำเป็น(ความต้องการ)ของผู้อื่น
หากมีความดี มีทรัพย์สินเหลืออยู่ ก็แบ่งให้เขาบ้าง, อย่าเพิ่มความหายนะแก่ความเดือดร้อนที่เขามีอยู่
ท่านอะลีขึ้นคุฏบะฮฺว่าจะมียุคนึงคนเดือดร้อนกันทั่ว คนที่รวยและมีอาหาร กลับไม่ยอมขายให้คนที่เดือดร้อน  พวกท่านจงจำไว้ว่าพวกท่านมีสิทธิต่อกัน (หากช่วยเหลือกันได้ก็ให้ช่วย)
คนที่ฉวยโอกาสขายของแพงแก่คนเดือดร้อน นั่นคือริบา
ไม่ให้มีการหลองลวงในการค้าขาย หรือขึ้นราคาเกินปกติ

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 166 (หะดีษที่ 32/5)"
 

ความยาว(นาที)
44 นาที
สถานที่
มูลนิธิสันติชน
วันที่