ดุอาอฺด้วยความหวังว่าอัลลอฮฺจะตอบรับ

ดุอาอฺด้วยความหวังว่าอัลลอฮฺจะตอบรับ

Submitted by dp6admin on Sun, 29/05/2022 - 15:54
หัวข้อเรื่อง
อธิบายหะดีษที่ 42 คราใดเจ้าวิงวอนขอฉัน ฉันก็จะให้อภัย

จาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 222(หะดีษที่ 42/3)"

ความยาว(นาที)
2 นาที
วันที่