1069 การยกมือขอดุอาอฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:40

 

คำถาม : จากบทความเรื่อง "แบบอย่างการอดทนของบรรดาสลัฟ" ตอนหนึ่งระบุว่า โดยยกมือทั้งสองข้างขึ้นในสภาพของบ่าว....ฯ

1. การยกมือดังกล่าวสุนนะฮฺเป็นอย่างไรครับ ยกมือตอนไหน หลังนมาซฟัรฎูทำได้หรือเปล่า

2. ถ้ายกมือขอเวลาใดก็ได้จะต้องมืน้ำละหมาดหรือเปล่า

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

1. การขอดุอาอฺทุกเมื่อย่อมมีความประเสริฐ ถ้าเป็นเวลาที่เหมาะสม แต่การสังกัดเวลาบางเวลาที่จะขอดุอาอฺด้วยการยกมือเป็นประจำ จำเป็นต้องมีหลักฐานรับรอง เพราะฉะนั้นจะยกมือขอดุอาอฺหลังละหมาดก็เป็นที่อนุโลม แต่ไม่อนุญาตให้กระทำเป็นกิจวัตร เพราะไม่มีแบบฉบับที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขอดุอาอฺและยกมือหลังละหมาดทุกเวลา และเวลาที่ดุอาอฺจะถูกตอบรับมีอยู่ในตอนละหมาดคือ ตอนสุญุดและตอนสลาม และมีอยู่หลังละหมาดแต่ไม่มีการยกมือ และมีอยู่ตอนช่วงละหมาดกลางคืนและระหว่างอะซานกับอิกอมะฮฺ เป็นต้น ในทุกกรณีที่จะขอดุอาอฺก็สามารถยกมือได้ เพราะเป็นมารย าทของการขอดุอาอฺ

2.ไม่ต้องมีน้ำละหมาดขณะขอดุอาอฺ ยกเว้นในกรณีที่จะขอดุอาอฺในการละหมาด

สุดท้ายนี้ ขอบอกว่าการขอดุอาอฺเป็นภาษาไทยในการละหมาดและนอกการละหมาด ถ้าถนัดมากกว่าก็ขอได้ครับ

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

23 ต.ค. 48

วันที่ตอบ