มารยาทในการขอดุอาอฺ

Submitted by dp6admin on Mon, 02/04/2012 - 12:00
หัวข้อเรื่อง
ขออย่างสม่ำเสมอ, ไม่หมดหวัง,
ไม่รีบเร่งในผลของดุอาอฺ,
ขอด้วยหัวใจ,
สถานที่
มัสญิดอุษมานอิบนุอัฟฟาน ลาดพร้าว 80
วันที่บรรยาย
9 ญุมาดัลอูลา 1433
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
10.60 mb
ความยาว
90.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

WCimage
มารยาทในการขอดุอาอฺ