ซิกรุลลอฮฺ

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
ซิกรุลลอฮฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮฺ)
คลิป - บทรำลึกสดุดีถึงอัลลอฮฺยามเช้า-ยามเย็น พร้อมความหมาย (อัซการ)

ดุอาอฺกล่าวตอนท้ายของละหมาดวิตร (ก่อนสลาม)
และมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺว่า ท่านนบีกล่าวขณะสุจูด ตอนละหมาดกลางคืน (…

รายการ ซิกรุลลอฮฺ 15 ตุลาคม 2564 (ขอให้อัลลอฮฺช่วยทุกกิจการ)
โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี
اللَّهُمَّ أَلْهِمْنَا أَدْعِيَةً ننالُ بها مَثُوبَتَكَ وإِجابَتَكَ ومَحَبَّتَكَ
- อัลลอฮุมมะ อัลฮิมนา อัดอิยะตัน นะนาลุ บิฮา มะษูบะตะกะ วะอิจาบะตะกะ วะมะฮับบะตะกะ -

โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดสอนพวกเราให้ใช้บรรดาดุอาอฺที่ดีงาม ที่ทำให้พวกเราได้รับผลบุญจากการขอดุอาอฺ…
รายการซิกรุลลอฮฺ - เป็นดุอาอฺจากอุละมาอฺ
2 อย่างที่อันตราย หลังจากปฏิบัติอิบาดะฮฺที่เราต้องระวัง
1- ทำอิบาดะฮฺหรือทำดีจนหลงตัวเอง มองไม่เห็นมลทินของตน
2- ขณะทำดี เราอาจละเลยหรือบกพร่องในหน้าที่อื่นๆ เช่น ขออภัยโทษหรือขอบคุณอัลลอฮฺ