1089 ต้องขอดุอาอฺกุนูตเป็นภาษาอาหรับหรือไม่ ดุอาอฺเป็นภาษาไทยในใจได้หรือไม่