ความรัก ความหวัง ความกลัว

ความรัก ความหวัง ความกลัว

Submitted by dp6admin on Tue, 01/03/2022 - 12:19

มนุษย์ต้องทำอิบาดะฮฺด้วย 3 ประการ เหมือนนกที่หัวคือความรัก(ต่ออัลลอฮฺ) ปีกข้างหนึ่งคือความกลัว(นรก) และปีกอีกข้างคือความหวัง(ในสวรรค์และความเมตตาของอัลลอฮฺ) จะทำให้มีความสม่ำเสมอ

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 204 (หะดีษที่ 38/7)" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
2 นาที
วันที่