อยู่อย่างไรในสังคมที่เต็มไปด้วยฟิตนะฮฺ ?

อยู่อย่างไรในสังคมที่เต็มไปด้วยฟิตนะฮฺ ?

Submitted by dp6admin on Tue, 06/07/2021 - 14:36
หัวข้อเรื่อง
- #ฟุรกอนคืออะไร -- #ทางรอด ทางปลอดภัย,-- สิ่งจำแนก จริง-เท็จ
- ความรู้และประสบการณ์ สร้างตักวาและฟุรกอน
- เมื่อเกิด #ฟิตนะฮฺมากมายในสังคม จนแยกแยะจริงเท็จไม่ได้ ให้ถามหัวใจของเรา เพราะอัลลอฮฺให้ทุกคนมีฟิฏเราะฮฺตั้งแต่เกิดให้รู้จักสัจธรรม
- #ฮัยย อิบนุยักซอน เด็กที่โตมากับกวางในป่า โตแล้วก็เริ่มคิด สุดท้ายก็รู้ว่าโลกนี้มีพระเจ้า

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 14 (อายะฮฺ 29) | 8/9/63"

ความยาว(นาที)
14 นาที