คุฏบะฮฺ : การวางตัวของมุสลิมในยุคฟิตนะฮฺ

คุฏบะฮฺ : การวางตัวของมุสลิมในยุคฟิตนะฮฺ

Submitted by dp6admin on Fri, 04/01/2019 - 11:47
หัวข้อเรื่อง
- ป้องกันฟิตนะฮฺด้วย กิตาบุลลอฮฺ อิบาดะฮฺ และญะมาอะฮฺ
- วันกิยามะฮฺจะไม่เกิดขึ้น จนกว่าฟิตนะฮฺจะเกิดขึ้นมากมาย
- จงรีบเร่งทำความดี ก่อนจะมีฟิตนะฮฺต่างๆ
- ฟิตนะฮฺที่ร้ายแรง ทำให้บางคนเช้าเป็นมุอฺมิน เย็นเป็นกาฟิร, บางคนเช้าเป็นกาฟิร เย็นเป็นมุอฺมิน
- ยาเสพติดก็เป็นฟิตนะฮฺที่ร้ายแรงในสังคม
39:53 จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย! บรรดาผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเอง พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอภัยความผิดทั้งหลายทั้งมวล แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ
- อิบาดะฮฺที่ประเสริฐที่สุด คือการทำอิบาดะฮฺในช่วงที่สังคมมีฟิตนะฮฺมากมาย
- แสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺด้วย กิตาบุลลอฮ อิบาดะฮฺ ญะมาอะฮฺ
- มุอฺมินนั้นถูกสร้างมาในสภาพที่โดนฟิตนะฮฺเสมอ มุอฺมินมีบาปอยู่เสมอ แต่เมื่อถูกตักเตือนและเรียกร้องสู่ความดี เขาจะยอมรับ หัวใจจะตื่นเต้น น้ำตาจะหลั่งไหล
48:10 พระหัตถ์ของอัลลอฮ.ทรงอยู่เหนือมือของพวกเขา
พระหัตถ์ของอัลลอฮฺอยู่กับญะมาอะฮฺ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี คุฎบะห์วันศุกร์ 23 กันยายน 2559

การป้องกันตัวจากฟิตนะฮฺ
1- อยู่ร่วมกับอัลกุรอาน
2- ทำอิบาดะฮฺ
3- อยู่ร่วมและเชื่อฟังผู้รู้ และญะมาอะฮฺที่รักษาหลักการศาสนา

#IITpodcast : https://podcasters.spotify.com/pod/show/islaminthailand/episodes/ep-e29…

ความยาว(นาที)
30 นาที
สถานที่
มัสยิดดารุลมุฮาญิรีน ตลาดเมืองใหม่ยะลา
วันที่