คุฏบะฮฺ : การวางตัวของมุสลิมในยุคฟิตนะฮฺ

คุฏบะฮฺ : การวางตัวของมุสลิมในยุคฟิตนะฮฺ

Submitted by dp6admin on Fri, 04/01/2019 - 11:47

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี คุฎบะห์วันศุกร์ 23 กันยายน 2559

การป้องกันตัวจากฟิตนะฮฺ
1- อยู่ร่วมกับอัลกุรอาน
2- ทำอิบาดะฮฺ
3- อยู่ร่วมและเชื่อฟังผู้รู้ และญะมาอะฮฺที่รักษาหลักการศาสนา

ความยาว(นาที)
30 นาที
สถานที่
มัสยิดดารุลมุฮาญิรีน ตลาดเมืองใหม่ยะลา
วันที่