ส่วนหนึ่งในศาสนา คือการหนีจากฟิตนะฮฺ

ส่วนหนึ่งในศาสนา คือการหนีจากฟิตนะฮฺ

Submitted by dp6admin on Thu, 01/10/2020 - 16:48

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ กิตาบุลอีมาน (ความศรัทธา)
บาบ(บท) 11-بَابٌ: مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ  ส่วนหนึ่งในศาสนา(ดีน,อิสลาม)คือ การหนีจากฟิตนะฮฺ*
*ฟิตนะฮฺคือบททดสอบที่จะกระทบศาสนา(หรือบั่นทอนอีมาน,จริยธรรม)

หะดีษที่ 19 ใกล้แล้ว ยุคสมัยที่ทรัพย์สินของมุสลิมที่ประเสริฐที่สุด แพะหรือแกะฝูงนึง ไปอยู่ข้างนอก เพื่อหลบหนีฟิตนะฮฺ(สิ่งที่บั่นทอนอีมาน)....
- พื้นที่ไหนสามารถประกาศสัจธรรม ยืนหยัดในอีมาน โดยไม่มีใครบั่นทอนอีมานหรือบังคับเพื่อลดหรือทำลายอีมาน ก็ยังไม่ถึงขั้นต้องหนีจากพื้นที่นั้น

ความยาว(นาที)
16 นาที