ขอบคุณอัลลอฮฺที่ให้เราได้ศึกษาอัลกุรอาน

ขอบคุณอัลลอฮฺที่ให้เราได้ศึกษาอัลกุรอาน