จงน้อมรับและขอบคุณ

จงน้อมรับและขอบคุณ

Submitted by dp6admin on Fri, 17/01/2020 - 10:40
หัวข้อเรื่อง
7:144 ดังนั้นจงยึดถือสิ่งที่ข้าได้ให้แก่เจ้า และจงอยู่ในหมู่ผู้ขอบคุณ

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 55 (อายะฮฺ 144-145)"

ความยาว(นาที)
10 นาที