ฮิจเราะฮฺ คืออะไร

ฮิจเราะฮฺ คืออะไร

Submitted by dp6admin on Fri, 30/08/2019 - 22:49
หัวข้อเรื่อง
ฮิจเราะฮฺ คืออะไร ?
- การกำหนดฮิจเราะฮฺศักราชในสมัยเคาลีฟะฮฺอุมัร อิบนุลค็อฏฏ๊อบ
- ความสำคัญของ #ฮิจเราะฮฺ (การอพยพไปมะดีนะฮฺของท่านนบี ﷺ )
- ผู้อพยพที่แท้จริง ?

ฮิจเราะฮฺ = การอพยพของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ความยาว(นาที)
11 นาที
วันที่