ฮิจเราะฮฺ คืออะไร

ฮิจเราะฮฺ คืออะไร

Submitted by dp6admin on Fri, 30/08/2019 - 22:49

ฮิจเราะฮฺ = การอพยพของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ความยาว(นาที)
11 นาที
วันที่