1580 แม่ป่วยไม่สามารถถือศีลอดชดใช้ได้ ต้องทำอย่างไร, จำนวนของฟิดยะฮฺ(การชดใช้)

Submitted by dp6admin on Thu, 15/12/2011 - 18:27

คำตอบ

 
จำนวนฟิดยะฮฺ คือ 1 มุด (คือ กอบมือสองข้างตักอาหารชนิดหนึ่ง เช่น ข้าว (ข้าว 1 มุดประมาณ 5-6 ขีด)) จะให้เป็นอาหารดิบหรือสุกก็ได้
เรื่องที่อุละมาอฺขัดแย้งกันคือ ควรให้ 1 หรือ 2 มุด, จะให้ 1 หรือ 2 มื้อ ทัศนะหนึ่งเห็นว่าควรให้สองมื้อก็เพื่อให้มิสกีนอิ่มทั้งวัน แนะนำให้ออกเกินไปคือ 1 กิโลครึ่ง ซึ่งเพียงพอที่จะให้ผู้รับอิ่มได้ทั้งวัน (เป็นเรื่องดีกว่าแต่ไม่ได้วาญิบ)
อีกทัศนะหนึ่งเห็นว่าควรออกฟิดยะฮฺ 1 มื้อ คือประมาณครึ่งกิโล (5-6 ขีด) ก็ทำได้เช่นกัน 
ท่านอนัส อิบนิมาลิก เมื่ออายุมากแล้วท่านไม่ได้ถือศีลอด และจะเชิญมิสกีน 30 คนมาเลี้ยงอาหารที่บ้านทีเดียวเลย ก็ทำได้เช่นกัน
 

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 
 
วันที่ตอบ