ผู้ป่วย

การละหมาดของคนป่วยรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่สะดวกในการอาบน้ำละหมาด, ผู้ป่วยติดเตียง, ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
ละหมาดรวม (ไม่ย่อ) ทำได้ 2 แบบ
1- รวม 2 วักตู ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
2-…

(ถ้านั่งพื้นได้ ไม่ควรนั่งเก้าอี้, ควรวางเก้าอี้ใกล้เสา หรือริมศ็อฟ ถ้าไม่ได้ ก็ให้วางเก้าอี้โดยไม่กระทบศ็อฟหลัง ไม่จำเป็นต้องรักษาเท้าให้ตรงในศ็อฟ พออนุโลมได้)

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี…

- อิสลามให้ความสำคัญกับ "ความเจ็บป่วย" อย่างไร
- ปรับมุมมองและทัศนคติเมื่อเราประสบกับบทดสอบทุกชนิด

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 24/8/65

ให้ขอ "อัลอาฟิยะฮฺ (ความปลอดภัย)" -- อยู่ในอัซการเช้าเย็น --> https://youtu.be/7Ghbdjruzeo

ชะฟากัลลอฮฺ - ขออัลลอฮฺรักษาให้หายไว้ๆ

ชะฟาฮุลลอฮฺ, ชะฟากิลลาฮฺ, ชะฟากุมุลลอฮฺ


คำถาม : ชะฟากัลลอฮุ แปลว่าอะไร ?
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี :
شفاك الله وعافاك

ได้อ่านข้อความพี่น้องบางท่านว่า

"ใครมีไข้สูง หรือกำลังมีไข้ ขอแนะนำให้เช็ดตัวช่วงระหว่างมักริบถึงอิชาอฺ
ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัด ซล.…

คำแนะนำ 3 ประการเมื่อมีโรคระบาด
1- อัศศ็อบรฺ (อดทน) ในช่วงแรกของมุซีบะฮฺ, อัลฮัมดุลิลลาฮฺ อุ่นใจว่าอัลลอฮฺเลือกสิ่งที่ดีให้แก่เรา
2- ปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา คือ ไม่นำโรคระบาดไปแพร่ที่อื่น, ป้องกันการแพร่โรคระบาดหรือการติดเชื้อ โดยงดสลาม ไม่อยู่ใกล้ชิดกัน
3-…