1568 คนที่เปลี่ยนไตถือศีลอดไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Fri, 26/08/2011 - 07:14

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ