อรรถาธิบายอายะตุลกุรซียฺ 1-5

อรรถาธิบายอายะตุลกุรซียฺ 1-5

Submitted by dp6admin on Wed, 20/09/2023 - 15:36
หัวข้อเรื่อง
- ความประเสริฐของอายะตุลกุรซียฺ, อายะฮฺที่ประเสริฐที่สุดในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ, อายะตุลกุรซียฺ ให้ความคุ้มครองจากญิน
- อายะตุลกุรซียฺเป็นหนึ่งในสี่ของอัลกุรอาน
- ซัยยิด กุฏบฺ
- พระนามของอัลลอฮฺ อัลฮัยยฺ(ผู้ทรงชีวิน) อัลก็อยยูม(ผู้ทรงบริหาร), ท่านนบีเริ่มขอดุอาอฺด้วยสองพระนามนี้, ความสมบูรณ์แห่งการเป็นอัลก็อยยูม (ผู้ทรงบริหาร) คือทรงไม่ง่วงไม่หลับเลย
- อิทธิพลของอัลกุรอานในการเปลี่ยนแปลงผู้คน(ชาวมะดีนะฮฺ)
- การชะฟาอะฮฺในวันกิยามะฮฺ,
- ความหมายของ "อัลกุรซียฺ", เรากับอัลลอฮฺ, ความเชื่อของอะชาอิเราะฮฺ

สถานที่
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย