ปกปิดความจริง...เรารึเปล่า ?

ปกปิดความจริง...เรารึเปล่า ?

Submitted by dp6admin on Sat, 04/02/2023 - 11:58
หัวข้อเรื่อง
- ไม่กล้าพูดความจริง
- ความเข้าใจผิดในอิสลาม บางครั้งก็เกิดจากมุสลิมเอง

6:91 และพวกเขามิได้ให้ความยิ่งใหญ่แก่อัลลอฮ์ตามควรแก่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงรำลึกขณะที่พวกเขากล่าวว่า อัลลอฮ์มิได้ทรงประทานสิ่งใดแก่ปุถุชนคนใด จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่าผู้ใดเล่าที่ได้ทรงประทานลงมา ซึ่งคัมภีร์ที่มูซานำมาเป็นแสงสว่าง และคำแนะนำแก่มนุษย์ ซึ่งพวกท่านได้บันทึกไว้ในกระดาษ โดยที่จะได้เปิดเผยมันและก็ปกปิดมันไว้มากมาย และพวกเจ้าถูกสอนในสิ่งที่ทั้งพวกเจ้า และบรรพบุรุษของพวกเจ้ามิได้รู้มาก่อน จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า (ผู้ทรงประทาน) คืออัลลอฮ์นั่นเอง แล้วจงปล่อยพวกเขาสนุกสนามกันในการวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเขาต่อไป

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 46 (อายะฮฺ 91) โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี http://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2017-01-17/6001

ความยาว(นาที)
14 นาที