สังคม

- พฤติกรรมของมุนาฟิก ทำทุกอย่างเหมือนผู้ศรัทธา แต่ลับหลังมีพฤติกรรมตรงกันข้าม
- เศาะฮาบะฮฺที่ร่วมรบอย่างเข้มแข็ง แต่นบีบอกว่าเขาอยู่ในนรก
- "พฤติกรรมลับหลัง" เป็นเรื่องที่เราต้องระวังและตรวจสอบตัวเอง
- ห้ามซุบซิบหรือนินทากัน
บทเรียน
1-…
"คนที่มีตะกับบร แม้เท่าละอองธุลี (หรือเท่ามดตัวเล็ก) ไม่ได้เข้าสวรรค์" หะดีษนี้ทำให้เราต้องระวัง 2 เรื่องคือ การแต่งตัวและวาจา
"แต่งตัว" อย่าให้มันเวอร์ มีแค่ไหน ก็แต่งให้สมดุลกับรายได้ของเรา
"คำพูด" อย่าให้คำพูดของเราส่งเสริมความเท็จ ปิดบังความจริง…
คุตบะห์วันศุกร์
- การต่อสู้ของมุสลิมทุกคนในสังคมปัจจุบัน

มุสลิมกับการเลือกตั้ง
01 ต้องเลือก ด้วยอุดมการณ์
02 ไม่เจอคนถูกใจ ไม่เลือกดีกว่ามั้ย
03 เลือกเพราะผู้นำชุมชนแนะนำ ได้มั้ย
04 เลือกอยู่แล้ว แล้วเค้าให้เงิน รับได้มั้ย
05 มุสลิมใช้เกณฑ์เลือกยังไงดี1/2
06 มุสลิมมีเกณฑ์เลือกยังไง 2/2
08…
เชคริฎอ และ คุณมุฮัมมัดอาลี ตอเล็บ
มหาวิทยาลัยนัดวะตุ้ลอุละมาอฺ ประเทศอินเดีย
(ขอดุอาอฺให้กาฟิรที่มีชีวิตได้ไหม ?)
ท่านนบีละหมาดกิยามุลลัยลฺแล้วออกมาที่มัสจิดเพื่อบอกเศาะฮาบะฮฺว่าลัยละตุ้ลก็อดรฺเป็นคืนไหน แต่มีชายสองคนทะเลาะกัน ความรู้ในเรื่องนี้จึงถูกยึดไป ท่านนบีจำไม่ได้แล้ว ซึ่งอาจจะเป็นเรื่้องดีสำหรับพวกท่าน จงแสวงหามันใน 7 9 5 คืนสุดท้าย(ของเราะมะฎอน)