สังคม

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 22/3/67
9:91 ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษแก่บรรดาผู้กระทำดีได้ และอัลลอฮฺนั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา
- การชั่ง ความดี-ความชั่ว ใน #วันกิยามะฮฺ
- ชาวอะอฺรอฟ : ความดี-ความชั่ว เท่ากัน
นัจวา - ซุบซิบ; ฆีบะฮฺ - นินทา
58:10 แท้จริงการซุบซิบนินทากันนั้นเป็นการงานของชัยฏอน เพื่อมันจะก่อความเสียใจให้แก่บรรดามุอฺมิน...
หะดีษ ท่านนบีบอกว่า "ห้ามสองคนซุบซิบ ต่อหน้าบุคคลที่สาม"
- มารยาทชั้นสูงที่อิสลามสอน
- การพูดลับหลัง กรณีที่ทำได้ ? (ไม่ถือว่านินทา…
- พฤติกรรมของมุนาฟิก ทำทุกอย่างเหมือนผู้ศรัทธา แต่ลับหลังมีพฤติกรรมตรงกันข้าม
- เศาะฮาบะฮฺที่ร่วมรบอย่างเข้มแข็ง แต่นบีบอกว่าเขาอยู่ในนรก
- "พฤติกรรมลับหลัง" เป็นเรื่องที่เราต้องระวังและตรวจสอบตัวเอง
- ห้ามซุบซิบหรือนินทากัน
บทเรียน
1-…
"คนที่มีตะกับบร แม้เท่าละอองธุลี (หรือเท่ามดตัวเล็ก) ไม่ได้เข้าสวรรค์" หะดีษนี้ทำให้เราต้องระวัง 2 เรื่องคือ การแต่งตัวและวาจา
"แต่งตัว" อย่าให้มันเวอร์ มีแค่ไหน ก็แต่งให้สมดุลกับรายได้ของเรา
"คำพูด" อย่าให้คำพูดของเราส่งเสริมความเท็จ ปิดบังความจริง…
คุตบะห์วันศุกร์
- การต่อสู้ของมุสลิมทุกคนในสังคมปัจจุบัน

มุสลิมกับการเลือกตั้ง
01 ต้องเลือก ด้วยอุดมการณ์
02 ไม่เจอคนถูกใจ ไม่เลือกดีกว่ามั้ย
03 เลือกเพราะผู้นำชุมชนแนะนำ ได้มั้ย
04 เลือกอยู่แล้ว แล้วเค้าให้เงิน รับได้มั้ย
05 มุสลิมใช้เกณฑ์เลือกยังไงดี1/2
06 มุสลิมมีเกณฑ์เลือกยังไง 2/2
08…