1896 มุสลิมเลือกพรรคที่มีนโยบายผิดหลักการได้มั้ย ?