1138 เป็นอาจารย์ไปทำงานเก้าโมง แต่ต้องเซ็นเข้าแปดโมง ผิดตามหลักการศาสนาหรือไม่

Submitted by dp6admin on Wed, 30/12/2009 - 20:29

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ