การเมืองการปกครอง

- อย่าเปลืองเวลา ทรัพยากรชีวิต กับเรื่องตื่นเต้นที่ขาดทุน ไม่คุ้มค่ากับอุปสรรคที่เราเผชิญ โดยเฉพาะในงานศาสนา
- แปลคลาดเคลื่อน **ไม่บังควร** --> ไม่อนุญาต, หะรอม, เป็นไปไม่ได้
- สังคมมุสลิมมี 2 อำนาจคือ อำนาจของผู้รู้และอำนาจของทางการ(ผู้มีบารมี)
- ผู้ศรัทธา ยิ่งลำบาก…
มุสลิมเราต้องกล้าตรวจสอบตัวเอง ตรวจประวัติศาสตร์,
การก่อตั้งอาณาจักรอุษมานียะฮฺ (ออตโตมัน)
ระบอบคิลาฟะฮฺล่มสลาย ปี ค.ศ.1924 (ฮ.ศ.1342)
อับดุลฮะมีด อัษษานี - อุดมการณ์ของท่าน, กระแสประชาธิปไตย เซคิวลาร์ และโลกเสรีในช่วงนั้น
แผนชาวยิวในการยึดครองปาเลสไตน์และทำลายคิลาฟะฮฺ…

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮฺ

ขณะนี้เรากำลังพูดถึง ระบบชูรอ หรือ

อายะฮฺ 35 ความสำคัญของระบบซะกาต, บทลงโทษสำหรับผู้ไม่ออกซะกาต
- รัฐศาสตร์อิสลาม, การเซ็น MOU พรรคร่วมรัฐบาล
อายะฮฺ 36-37 ปฏิทินอิสลาม
- ระบบเวลาและปฏิทินในอิสลาม เดือนต้องห้าม
อายะฮฺ 34-35 เป็นบรรทัดฐานในเรื่องการทุจริตคดโกง
- การแสวงหาสัจธรรมในอัลกุรอาน ผู้ที่ศึกษาหาความรู้อย่างจริงใจ สม่ำเสมอ อัลลอฮฺจะให้เขาประจักษ์ในสัจธรรม
- บทบาทของนักการศาสนาในการทำลายศาสนา
อายะฮฺ 35 บทลงโทษของผู้ที่สะสมแล้วไม่บริจาค
"การลงโทษมีทั้งในดุนยา ในกุโบร์…
มุสลิมกับการเลือกตั้ง
01 ต้องเลือก ด้วยอุดมการณ์
02 ไม่เจอคนถูกใจ ไม่เลือกดีกว่ามั้ย
03 เลือกเพราะผู้นำชุมชนแนะนำ ได้มั้ย
04 เลือกอยู่แล้ว แล้วเค้าให้เงิน รับได้มั้ย
05 มุสลิมใช้เกณฑ์เลือกยังไงดี1/2
06 มุสลิมมีเกณฑ์เลือกยังไง 2/2
08…

 

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

เรากำลังพูดถึงคุณลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาที่ระบุในสูเราะฮ์อัชชูรอ