การเมืองการปกครอง

 

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

เรากำลังพูดถึงคุณลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาที่ระบุในสูเราะฮ์อัชชูรอ

การบริหารสังคมมะดีนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม,
นิสัยยิวและแนวทางการตอบโต้ยิว

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

ในหลักการศาสนาอิสลามไม่มีการแยกระหว่างเรื่องดุนยา เรื่องสากลกับเรื่องศาสนา เรื่องปฏิบัติศาสนกิจ…

บททดสอบที่สำคัญ
ดุอาอฺบันดาลความจริง
ใครดี-ใครเลว ใครถูก-ใครผิด
คนดีที่สุด - คนเลวที่สุด

- บทเรียนจากเหตุการณ์กราดยิงมุสลิมที่มัสยิดอันนูร นิวซีแลนด์
- การดะอฺวะฮฺของนบีนูหฺ,นบีฮูด
- มีอมานะฮฺ..คุณสมบัติสำคัญของนบีและคนทำงานศาสนา
- หาเสียง ซื้อเสียง รับสินบน การเลือกตั้ง