คนที่มีตะกับบร ไม่ได้เข้าสวรรค์

คนที่มีตะกับบร ไม่ได้เข้าสวรรค์

Submitted by dp6admin on Sat, 17/06/2023 - 22:44
หัวข้อเรื่อง
"คนที่มีตะกับบร แม้เท่าละอองธุลี (หรือเท่ามดตัวเล็ก) ไม่ได้เข้าสวรรค์" หะดีษนี้ทำให้เราต้องระวัง 2 เรื่องคือ การแต่งตัวและวาจา
"แต่งตัว" อย่าให้มันเวอร์ มีแค่ไหน ก็แต่งให้สมดุลกับรายได้ของเรา
"คำพูด" อย่าให้คำพูดของเราส่งเสริมความเท็จ ปิดบังความจริง

 #เชคริฎอ @ตัฟซีรอัลอะอฺรอฟ14
http://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2018-10-09/6224

ความยาว(นาที)
2 นาที