แค่คิดก็บาปแล้ว

แค่คิดก็บาปแล้ว

Submitted by dp6admin on Thu, 13/02/2020 - 09:35
หัวข้อเรื่อง
ความชั่วทุกประการในหัวใจ ถ้าหัวใจเราสวนทางกับหลักการอิสลามนั้นบาป เช่น ชอบในสิ่งที่อัลลอฮฺกริ้ว, โกรธในสิ่งที่อัลลอฮฺชอบ , ตะกับบร(กิบรฺ,ยโส), เห็นแก่ตัว (อัลอุจญฺบุ, ชอบในสิ่งที่ตัวเองทำ), อิจฉา (อัลหะสัด), คิดต่อคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีโดยไม่มีเหตุผล, สงสัยผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผล, ฯลฯ

 

ความชั่วทุกประการในหัวใจ ถ้าหัวใจเราสวนทางกับหลักการอิสลามนั้นบาป เช่น ชอบในสิ่งที่อัลลอฮฺกริ้ว, โกรธในสิ่งที่อัลลอฮฺชอบ , ตะกับบร(กิบรฺ,ยโส), เห็นแก่ตัว (อัลอุจญฺบุ, ชอบในสิ่งที่ตัวเองทำ), อิจฉา (อัลหะสัด), คิดต่อคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีโดยไม่มีเหตุผล, สงสัยผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผล, ฯลฯ

ความยาว(นาที)
10 นาที
วันที่