ขัดเกลาตนเอง

อัลหุกู๊ก الحقوق - สิทธิ
การละเมิดสิทธิผู้อื่นจะทำลายเสบียงที่ดีในวันกิยามะฮฺ
ดุอาอฺขอให้อัลลอฮฺช่วยเหลือในการคืนสิทธิของทุกชีวิตที่มีต่อเรา

ภารกิจผู้ศรัทธา 26/11/65
เสบียงแห่งความดีที่ดีที่สุดคือ "ตักวา(ความยำเกรง)"
เตรียมเสบียงที่ดีแล้ว ให้ระวังเสบียงที่ไม่ดี ที่จะทำลายเสบียงที่เตรียมไว้ จากการละเมิดสิทธิผู้อื่น (อัลหุกู๊ก)
เสบียงที่ไร้ผลคือการงานที่
1- ไม่บริสุทธิ์ใจ
2- ไม่มีแบบฉบับจากท่านนบี ﷺ และศ่อฮาบะฮฺ
- ความสำคัญของ "เสรีภาพ" เศาะฮาบะฮฺญิฮาดเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา
- เชคเกาะเราะฎอวี - เสรีภาพสำคัญที่สุด
- อิสลามสอนให้ระงับความโกรธ
- ระงับความโกรธด้วยฮิกมะฮฺ
- อัลอะฮฺนัฟ อิบนุก็อยสฺ (เศาะฮาบะฮฺ) ผู้มีขันติ (อัลฮิลมฺ)
- วิธีฝึกความอดทน
- อินนาลิลลาฮฺ วะอินนาอิลัยฮิ รอญิอูน - แท้จริงเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ และเราจะต้องกลับไปหาพระองค์ (และจะต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอน ก็ต้องเตรียมคำตอบ)
ทำให้ดีในส่วนที่เหลือ แล้วอัลลอฮฺจะอภัยให้ในส่วนที่ผ่านมา
- ผู้ใดที่เดินทาง 60 ปีแล้ว แน่นอน จุดหมายของเขาใกล้เหลือเกิน
ทุกวันที่ผ่านไป เสมือนการเดินทาง เราทุกคนกำลังเดินทางไปสู่อาคิเราะฮฺ

มัจลิสอิลมี่ วันเสาร์ที่ 22/10/65 ณ ไวท์สเปซ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 28/9/65

เตาบะฮฺประจำชีวิต
ดุอาอฺเมื่ออายุ 40 ปี
- อัลลอฮฺบำบัดหัวใจผู้ศรัทธาที่อาจแคลงใจในการยกเลิกพันธสัญญากับมุชริกีน
- ความพอใจส่วนตัว จะต้องไม่ทำลายผลประโยชน์ส่วนรวม นี่คือความเป็นญะมาอะฮฺ
- ชอบดูบอลมากกว่าชอบละหมาด
- พิสูจน์ตัวเองว่าเราให้ความสำคัญสิ่งอื่นมากกว่าอิบาดะฮฺรึเปล่า