ขัดเกลาตนเอง


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
3:200 โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงมีความอดทน และจงต่างอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจงประจำอยู่ชายแดน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ

- ไม่กล้าพูดความจริง
- ความเข้าใจผิดในอิสลาม บางครั้งก็เกิดจากมุสลิมเอง
9:21 พระเจ้าของพวกเขาทรงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาด้วยความกรุณาเมตตาจากพระองค์ และด้วยความปีติยินดี และบรรดาสวนสวรรค์ด้วย ซึ่งในสวนสวรรค์เหล่านั้น พวกเขาจะได้รับสิ่งอำนวยความสุขอันจีรังยั่งยืน
- ข่าวดีแก่ผู้ศรัทธา อพยพ ญิฮาด ทำความดี และอิสติกอมะฮฺ มี 3 เวลา
1- แจ้งข่าวดีในอายะฮฺนี้ คือ…

- ทำอย่างไรให้มีคุชูอฺในละหมาด ? - ให้เตรียมตัวตั้งแต่ก่อนละหมาด นึกถึงความหมายกุรอานและดุอาอฺในละหมาด - ถอดดุนยา เสมือนถอดรองเท้าออก ไม่นึกถึงเรื่องอื่นๆ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 12/10/65

อัลหุกู๊ก الحقوق - สิทธิ
การละเมิดสิทธิผู้อื่นจะทำลายเสบียงที่ดีในวันกิยามะฮฺ
ดุอาอฺขอให้อัลลอฮฺช่วยเหลือในการคืนสิทธิของทุกชีวิตที่มีต่อเรา

ภารกิจผู้ศรัทธา 26/11/65
เสบียงแห่งความดีที่ดีที่สุดคือ "ตักวา(ความยำเกรง)"
เตรียมเสบียงที่ดีแล้ว ให้ระวังเสบียงที่ไม่ดี ที่จะทำลายเสบียงที่เตรียมไว้ จากการละเมิดสิทธิผู้อื่น (อัลหุกู๊ก)
เสบียงที่ไร้ผลคือการงานที่
1- ไม่บริสุทธิ์ใจ
2- ไม่มีแบบฉบับจากท่านนบี ﷺ และศ่อฮาบะฮฺ
- ความสำคัญของ "เสรีภาพ" เศาะฮาบะฮฺญิฮาดเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา
- เชคเกาะเราะฎอวี - เสรีภาพสำคัญที่สุด
- อิสลามสอนให้ระงับความโกรธ
- ระงับความโกรธด้วยฮิกมะฮฺ
- อัลอะฮฺนัฟ อิบนุก็อยสฺ (เศาะฮาบะฮฺ) ผู้มีขันติ (อัลฮิลมฺ)
- วิธีฝึกความอดทน
- อินนาลิลลาฮฺ วะอินนาอิลัยฮิ รอญิอูน - แท้จริงเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ และเราจะต้องกลับไปหาพระองค์ (และจะต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอน ก็ต้องเตรียมคำตอบ)
ทำให้ดีในส่วนที่เหลือ แล้วอัลลอฮฺจะอภัยให้ในส่วนที่ผ่านมา
- ผู้ใดที่เดินทาง 60 ปีแล้ว แน่นอน จุดหมายของเขาใกล้เหลือเกิน