ร่อมะฎอน : เดือนแห่งการซักฟอก

ร่อมะฎอน : เดือนแห่งการซักฟอก

Submitted by dp6admin on Fri, 08/03/2024 - 15:36
หัวข้อเรื่อง
หะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่บันทึก บุคอรีและมุสลิม เพียงบทเดียว และเราสามารถให้ฉายากับเดือนเราะมะฎอนว่า "เดือนแห่งการซักฟอก" ซักฟอกทุกอย่าง ซักฟอกอุมมะฮฺ ซักฟอกประชาชาติ ซักฟอกสังคม
อิสลามคือทางรอด
ความยาว(นาที)
2 นาที