ร่อมะฎอนของบรรพชน

Submitted by dp6admin on Sun, 30/08/2009 - 17:42
หัวข้อเรื่อง
- การปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎอนของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ
- 10 วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน
- สิ่งที่ควรเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติในเดือนรอมฎอน
- อิบาดะฮฺในเดือนรอมฎอน
- จะทำอย่างไรให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐที่มีคุณค่าในชีวิตและสังคมของเรา ?
สถานที่
มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
14.30 mb
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

 

 

สิ่งที่ควรเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

  • ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
  • ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
  • ปฏิบัติอย่างสวยงาม

อิบาดะฮฺในเดือนรอมฎอน

  •  الصَّوْمُ การถือศีลอด
  • قِيَامُ اللَّيْلِ  การละหมาดยามกลางคืน
  • الصَّدَقَة การบริจาคทาน
  • إِطْعَامُ الطَّعَام  การบริจาคอาหาร
  • تَفْطِيْرُ الصَّائِمِيْن  การเลี้ยงอาหารผู้ละศีลอด
  • الاجْتِهَادُ فِيْ قِرَاءَةِ القُرْآن  การขยันอ่านอัลกุรอาน
  • تَحَرِّيْ لَيْلَةِ القَدْر  การแสวงหาลัยละตุ้ลก๊อดรฺ

จะทำอย่างไรให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐที่มีคุณค่าในชีวิตและสังคมของเรา ?

วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน (10)

1. الدعاء

การวิงวอน(ดุอาอฺ)ต่ออัลลอฮฺให้เรามีชีวิตได้ทันทำอิบาดะฮฺในเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยสุขภาพพยานามัยอันสมบูรณ์

2. الشكر

ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงโปรดประทานชีวิตและสุขภาพที่ดีจนมีโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนและทำอิบาดะ ฮฺอีกปีหนึ่ง ซึ่งเป็นพระเกียรติอันล้ำค่าที่บ่าวของพระองค์ได้รับโอกาส ถวายความดีในเดือนอันประเสริฐนี้

3. السرور

ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการแสดงความยินดีและปลื้มใจ

4. التخطيط

ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการวางแผนและมีความตั้งใจในการรับประโยชน์และผลบุญอย่างสุดความสามารถ

5. الميثاق الأكيد

ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการทำสัญญากับอัลลอฮฺให้พระองค์ทรงโปรดเอื้ออำนวยในเราปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างจริงใจ

6. العلم

ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการแสดงหาความรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดและปัญหาใกล้เคียง เพื่อเป็นการเตรียมตัวปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างถูกต้อง

7. التوبة

ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยความตั้งใจละทิ้งความผิดทุกชนิดและกลับเนื้อกลับตัวอย่างบริสุทธิ์ใจ

8. الدعوة

ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการเตรียมตัวเผยแผ่ความดีงามและคุณธรรมแห่งเดือนรอมฎอน ให้คนใกล้เคียงมีแนวร่วมในการทำความดี

9. الصفحة البيضاء

ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยชีวิตใหม่อันขาวบริสุทธิ์และปราศจากมลทิน โดยตั้งใจคืนดีกับอัลลอฮฺ, ร่อซูลของอัลลอฮฺ, ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม

10. مشاركة المسلمين آلامهم

ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยจิตสำนึกอันเลื่อมใสต่อประชาชาติอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นพี่น้องมุสลิมที่กำลังประสบความทุกข์ ให้เขาร่วมความรู้สึกกับเขา

 

 

 

 

 

WCimage
ร่อมะฎอนของบรรพชน