ชีวิตเราหันไปทางกิบลัตรึเปล่า ?

ชีวิตเราหันไปทางกิบลัตรึเปล่า ?

Submitted by dp6admin on Tue, 15/02/2022 - 12:15
หัวข้อเรื่อง
- ความสำคัญของ #กิบละฮฺ - ชีวิตเราต้องหันไปทางกิบละฮฺทุกๆเรื่อง
อัตลักษณ์ของมุสลิมที่แท้จริง 3 ประการ ที่จะละเมิดมิได้
ท่านนบีกล่าวว่า
"1- ผู้ใดที่ละหมาด เช่นการละหมาดของเรา,
2- หันหน้าไปทางกิบละฮฺของเรา (กิจกรรมที่หันหน้าไปทางกิบละฮฺ คือ ละหมาด เชือด ฝังมัยยิต),
3- กินสัตว์เชือดของเรา - เชือดและกินสัตว์เชือดแบบมุสลิม คือเชื่อดเฉพาะชีวิตที่อัลลอฮฺอนุญาต ไม่ให้ฆ่าเพื่อความสนุกหรือด้วยนามอื่นจากอัลลอฮฺ
(เหล่านี้) คือมุสลิมที่แท้จริง ที่ต้องได้รับความคุ้มครอง"

จาก "#กิตาบุศศ่อลาฮฺ 21 (บาบ 40) | 11/1/65"

ความยาว(นาที)
4 นาที