หน้าที่มุสลิม

หะดีษที่ 35/5-1 อย่าหันหลังให้แก่กัน (อย่าตัดขาดกัน)
- มุสลิม มุชริกีน กาฟิรีน มุนาฟิก
- ศัตรูอิสลาม
- รัก-เกลียด เพื่ออัลลอฮฺ (อัลวะลาอฺวัลบะรออฺ)
- จุดยืนและการวางตัว ต่อผู้ปฏิเสธ ศัตรูอิสลาม ฯลฯ

หน้าที่ของมุสลิมทุกคนคือ
1- สำรวจตนเอง 2- ตักเตือนผู้อื่น 3- มอบหมายต่ออัลลอฮฺ
อบูซัรรายงานว่า ที่รักของฉัน (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) สั่งใช้ฉัน 7 ประการ คือ
- สั่งใช้ให้ฉันรักมิสกีน ทำตัวใกล้ชิดกับพวกเขา อย่าให้ห่าง
- และสั่งใช้ให้ฉันมอง(ใส่ใจ)คนที่อยู่ข้างล่าง และอย่ามองคนที่อยู่ข้างบน(คนรวย มีอำนาจ)
- และสั่งใช้ให้ติดต่อเครือญาติ…

- เข้ารับอิสลามเพราะเครื่องดนตรี
- ฮิดายะฮฺ(ทางนำ) อยู่ที่อัลลอฮฺ ไม่จำกัดศาสนา บุคคล พื้นที่ ประเทศ ฯลฯ
- ฮิดายะฮฺอาจจะมาจากสิ่งที่หะรอมก็ได้