การละหมาด

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

فعن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة…

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี (มีทั้งหมด 150 ตอน)
ไม่อยากลุกขึ้นละหมาดศุบฮิ
ไม่กล้าละหมาดต่อหน้าคน อาย
อย่าให้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นกับหัวใจของเรา
จะได้ไม่มีอะไรที่มันใกล้เคียงกับลักษณะของมุนาฟิกีน

#ซุตเราะฮฺ ของอิมาม คือซุตเราะฮฺของมะอฺมูม

กาลเทศะ, ฮิกมะฮฺ ในการปฏิบัติตามหลักการศาสนา

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 60 (อายะฮฺ 97-99) | 20/2/67…

ประจำเดือนมาเวลาอัศริ ต้องละหมาดดุฮริชดไหม ?

การละหมาดของคนป่วยรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่สะดวกในการอาบน้ำละหมาด, ผู้ป่วยติดเตียง, ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
ละหมาดรวม (ไม่ย่อ) ทำได้ 2 แบบ
1- รวม 2 วักตู ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
2-…

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- ไม่ละหมาดเป็นกาเฟรหรือฟาซิก ? ตกศาสนาไหม ?
- ฟาซิก (ฟาสิกีน) - ผู้ละเมิด เป็นวลีไม่ได้ ดำรงตำแหน่งในสังคมไม่ได้ ฯลฯ เพราะกระทบอะดาละฮฺ (ความมีจริยธรรม)
- อัลลอฮฺเรียกมุนาฟิก เป็นฟาซิก