การถือศีลอดตามบัญญัติอิสลาม 1-5

Submitted by dp6admin on Fri, 17/07/2009 - 20:49
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ตอนที่ 1  - ทำไมมุสลิมต้องถือศีลอด, เป้าหมายของการถือศีลอด, ความหมายและความประเสริฐของ "ศิยาม" , การถือศีลอดฟัรฎู (รอมฎอน, นะซัร(บนบาน,  ) และศีลอดซุนนะฮฺ, การนะซัร(บนบาน) - ชนิด, สมควรทำหรือไม่, บทบัญญัติการถือศีลอด, ความจำเป็น, ผู้ที่จำเป็นต้องถือศีลอด, ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถือศีลอด