ต้อนรับรอมฎอน

 

1. การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน 

เป็นสิ่งที่ท่านนบี…

เตรียมพร้อมสำหรับเดือนรอมฎอน (สู่อีมานที่มั่นคง 87)
การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน (สู่อีมานที่มั่นคง 82)
เพื่อความสำเร็จในเดือนรอมฎอน

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

 “การถือศีลอดที่ประเสริฐยิ่งหลังจากเดือนรอมฎอน คือการถือศีลอดเดือนของอัลลอฮฺที่ต้องห้าม(อัลมุฮัรรอม)” (…