ต้อนรับรอมฎอน

 

1. การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน 

เป็นสิ่งที่ท่านนบี…

ความสำคัญของการของการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว)ทุกเดือน
มีอะไรในดุอาอฺเมื่อเห็นหิล้าล
หิล้าล - สิ่งที่ปรากฏตอนเริ่มต้น
ที่มาของการใช้หิล้าลเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิม
"อีเว้นท์ อะฮฺลัน จันทรา"ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ถ้าสมมุติว่าอัลลอฮฺได้กำหนดอะจั๊ลของเรา
ว่าปีนี้เนี่ยไม่ถึงเดือนเราะมะฎอน จะเสียชีวิตก่อน
แต่มีโอกาสที่เราจะได้ผลบุญของเดือนเราะมะฎอน
ทำยังไง วิธีนี้ทำยังไง ?
้ให้เราตั้งใจ แล้วก็วางแผนทำความดีเดือนเราะมะฎอน ตั้งแต่ตอนนี้...

#เชคริฎอ อะหมัด สมะดี حفظه الله…
ยะหฺยา อิบนุอบีกะษีร ลูกศิษย์เศาะฮาบะฮฺหลายคน ก่อนเข้าเราะมะฎอนเขาจะขอดุอาอฺแบบนี้
اللهم سلم لي رمضان
โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้เราะมะฎอนมาถึงฉัน
وسلمني الى رمضان.
และได้โปรดให้ฉันเข้าไปอยู่ในเราะมะฎอน
และได้โปรดรับเราะมะฎอนจากฉัน…
- เศาะฮาบะฮฺ 3 ท่านที่เสียชีวิต 2 คนตายชะฮีดก่อน อีกคนที่อยู่นานกว่า กลับได้เข้าสวรรค์ก่อน เพราะได้พบกับ #เราะมะฎอน มากกว่า มีความประเสริฐกว่า

ในการบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนุมาจะฮฺ ในหนังสืออัสสุนัน
เศาะฮาบะฮฺสามท่านนี่นะครับ สองคนเสียชีวิต ในสงครามในจิฮาด
คุฏบะฮฺวันศุกร์ โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 18 ชะอฺบาน 1444 (10/3/66)
- ตักวา...นำพาสู่สวรรค์
- เราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งตักวา
- เดือนแห่งการล้างบาป ซักฟอกชีวิต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ใกล้ชิดหลักการมากขึ้น
- คืนดีกับอัลลอฮฺ อัลกุรอาน บทบัญญัติของอัลลอฮฺ ฯลฯ ความดีทุกประเภท…
คุตบะห์วันศุกร์ ให้เราะมะฎอนฟื้นฟูอุมมะฮ์ โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- อุทาหรณ์จากแผ่นดินไหวตุรกี - การลงโทษจะมาโดยกะทันหัน คนดีในกลุ่มชนนั้นจะโดนลงโทษก่อน เพราะนิ่งเฉย ไม่ตักเตือน
- คนที่ชะฮีดจากอาคารพังถล่ม
- เราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งการซักฟอก
- รุ่งอรุณแห่งอิสลามกำลังจะมา…

คิดถึงเราะมะฎอน ไหม ? คู่มือต้อนรับแขกพิเศษอันประเสริฐสุด
เรียบเรียงจากการบรรยายของ ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี (หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ)